Knihovna

„Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.“ - DENIS DIDEROT

Na nápad zřídit spolkovou knihovnu nás vlastně přivedly děti samy. A kde jinde by se knihovna měla nacházet než v jejich škole. V rámci pracoviště Pod Žvahovem byla knihovna slavnostně otevřena v poslední březnový den roku 2017 u příležitosti zahájení Noci s Andersenem. Překvapení, které se podařilo utajit do posledního okamžiku, přichystali zástupci Spolku ve spolupráci s pedagogy a vedením školy. Za symbolickou 1 Kč získal Spolek od Městské knihovny v Praze do svého vlastnictví téměř 600 svazků knih. Další knihy dostala nově vznikající knihovna darem z Nakladatelství Paseka a Portál s.r.o. Do knižního fondu přispěli také rodiče žáků. A knižní fond se z prostředků Spolku snažíme pravidelně rozšiřovat.

Video o tom, jak knihovna vznikala a jaké bylo její slavnostní otevření, si můžete prohlédnout zde.

Lucie Matejková

Vedoucí knihovny

Role knihovnice se ve školním roce 2019/20 ujala z řad rodičů dětí opět paní Lucie Matejková. Knihovna je od úterý 1. října 2019 otevřená opět každé úterý 12.30 - 13.30 a od listopadu 2019 bude knihovna otevřená rovněž vždy v pátek 12.30 - 13.30. Nabízí své služby nejen žákům žvahovské školy, ale mohou ji využívat i pedagogové v rámci výuky či jako zpestření programu školní družiny.

Přihlášku do knihovny si můžete vytisknout a vyplnit v sekci Dokumenty.

Na knihovnu se lze obrátit i mailem (např. s žádostí o prodloužení výpůjčky, třeba v případě nemoci žáka): spolekknihovna@seznam.cz