O nás

NAŠE VIZE KOMUNITNÍ ŠKOLY


Kdo jsme?

Jsme dobrovolné a neziskové sdružení rodičů, přátel, ale i pedagogů, kteří se zajímají o výchovu a výuku žáků a zároveň se ve spolupráci s pedagogickým sborem chtějí podílet na rozvoji školy Pod Žvahovem. Činnost spolku je financována z členských příspěvků a dotačních programů na rozvoj občanských aktivit MČ Praha 5. Členský příspěvek se platí za člena (rodiče), bez ohledu na počet sourozenců, kteří navštěvují školu Pod Žvahovem. Jeho výši stanoví na každý školní rok valná hromada Spolku a je splatný vždy k 31. 10. daného školního roku. Ve školním roce 2018/2019 činí jeho výše 300 Kč. Přihlášku ke členství ve Spolku naleznete v sekci Dokumenty.

Co děláme?

Podílíme se na přípravě, organizování a financování zábavných, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí pro žáky školy. Svojí činností se snažíme přispět ke zkvalitnění školního prostředí, ať už formou jednorázových akcí (např. vánoční dílny) nebo podpořit nabídku volnočasových aktivit (např. výuka ZUŠ Music Art, budování knihovny). Shromažďujeme náměty a připomínky rodičů, které konzultujeme s vedením školy, a snažíme se tak přispět k jejich řešení.

Co chceme?

Naším cílem je škola moderní a otevřená, která přitom stojí na tradičních a pevných základech. Komunitní škola, kterou budou naše děti navštěvovat rády a která se zároveň stane místem setkávání - dětí, pedagogů i rodičů. Chceme se aktivně podílet na utváření obrazu žvahovské školy ve vnímání veřejnosti. Pořádání a podpora akcí pro děti má za cíl nejenom zlepšovat školní prostředí a zvyšovat efektivitu komunikace mezi pedagogy a rodiči, ale je pro nás také nezbytným předpokladem pro rozvoj školy 21. století.

Napsali o nás

Výročí připomnělo hravé odpoledne, Pětka, listopad 2016, s. 18

Škola pod Žvahovem má svůj Spolek, Pětka, listopad 2016, s. 22

Otevření spolkové knihovny, Praha 5 - oficiální stránky, 12. duben 2017

Obnovená škola rozvíjí svůj potenciál, Pětka, leden 2018, s. 14

Místo, kde děti mají svou školu rády, Pětka, červenec 2018, s. 20

Nová Základní škola Pod Žvahovem nebo Taneční centrum Praha, Pětka, říjen 2018, s. 9

Peter Bédi, předseda Spolku rodičů