Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov
POD ŽVAHOVEM 463/21b, 152 00 Praha 5

Informace

Stanovisko Spolku rodičů k    aktuálnímu dění v ZŠ Pod                    Žvahovem

Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov se svým vyjádřením plně staví za vedení školy a zřizovatele MČ Praha 5, jejichž úsilím je zjednat nápravu a zajistit ZŠ normální provoz. Klíčovou informací je pro nás podpora zřizovatele nejenom v otázce blížícího se zápisu - počítá se jak s přípravnou třídou, tak s možností otevřít dvě první třídy. Navíc zástupci radnice během setkání s občany a vedením školy dne 15. ledna 2019 jednoznačně potvrdili, že se se základní školou počítá jako s devítiletkou.

Cílem Spolku rodičů je napomáhat zdárnému rozvoji školy. Nechceme nikam nevedoucími diskusemi narušovat a nijak ohrožovat chod instituce, jejímž úkolem je především vzdělávání našich dětí. Směrodatné je rozhodnutí obvodního soudu, který v prosinci 2018 potvrdil platnost výpovědi pro TCP z objektu Pod Žvahovem a zrušení předběžného opatření.

Aktuality

Incident na půdě základní školy

Vážení rodiče žáků Základní školy Pod Žvahovem, vážení spoluobčané,

dne 7. ledna 2019 se na půdě naší školy odehrál konflikt, který nemá v naší obci obdoby. Konflikt, jehož jediným viníkem je Taneční centrum Praha (TCP) a jeho manažer Antonín Schneider. TCP, které prohrálo žádost o předběžné opatření, a prvoinstanční soud rozhodl, že výpověď TCP je platná, stále proti vůli pronajímatele okupuje areál Pod Žvahovem. TCP již zcela otevřeně zpochybňuje výpověď ze školních prostor a brání rozvoji místní základní školy. Odmítá dohody a arogantně se odmítá podřídit jejím potřebám.

Aktuálním třecím místem je zajištění obědů žákům prvního stupně základní školy, které jasně definují příslušné vyhlášky. V souladu s nimi MČ Praha 5, jmenovitě pan starosta Daniel Mazur a paní radní Renáta Zajíčková, doporučila, aby oběd těmto žákům byl na ZŠ Pod Žvahovem vydáván v rozmezí mezi 11:30 a 13:15 hod. Z hlediska hygienických důvodů byl tento čas určen právě a pouze žákům základní školy. Tomu se ale TCP v čele panem Schneiderem odmítlo podřídit.

Dne 7. ledna 2019, kdy se měl poprvé uplatnit nový řád provozu jídelny, pan Schneider vnikl do jídelny a kuchyně, kde povalil pana Horkela, zástupce ředitele základní školy, který mu v tom bránil. Agresi pana Schneidera rázně ukončil jeden z přihlížejících rodičů. Pan Horkel musel nakonec vyhledat lékařskou péči. Celý incident byl vygradováním nepříčetného chování p. Schneidera, které se stupňovalo po celou dobu konfliktní situace, která trvala hodinu a půl. Vše nakonec musela uklidnit přítomnost policistů, které přivolali pracovníci základní školy.

Tento stav věcí je zcela nepřijatelný. Je neúnosné, aby konfliktní a násilné situace probíhaly před očima dětí. Žádáme, aby TCP bez odkladů opustilo areál naší školy. Agresory zde nestrpíme!!!!

Incident, který se v pondělí 7. ledna 2019 odehrál ve žvahovské škole, se stal také tématem v hlavních zprávách televize Prima. Reportáž o celé události si můžete prohlédnout zde

Novinky z knihovny

Rozšíření otevírací doby

Od prosince 2018 bude mít školní spolková knihovna otevřeno nejenom v úterý, ale nově také v pátek 12.30 - 13.30. Poděkování patří především naší knihovnici Lucce Matejkové! Díky ní se zpřístupní knihovna i celé řadě dalších žáků, kteří ji v úterý - vzhledem ke svému rozvrhu - nestíhají navštěvovat.

Fotogalerie

Archiv z našich akcí

Fotografie z akcí, které Spolek pořádá nebo na jejichž pořádání se podílí, naleznete na facebookových stránkách Spolku


>>> Vyhlášení výsledků 3. ročníku výtvarné soutěže:

       Škola je místo, které chci mít rád

První akcí roku 2018 byla tradiční výtvarná soutěž. Letošní téma znělo: Škola je místo, které chci mít rád. V květnu proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže: Zúčastnilo se jí přes 50 žáků a také 5 dospělých, což je naprosto úžasné. 

Nápady na "vylepšení" školy budou vystaveny na chodbách školy, aby si je všichni mohli prohlédnout. S vedením školy vybereme některé nápady pro realizaci. Ta proběhne díky grantu MČ Praha 5, který náš spolek získal pro letošní rok. Děkujeme všem za účast!!!!

Podrobněji se o soutěži konané v naší škole i o dalších novinkách ze Žvahova dočtete na stránkách červencového čísla časopisu Pětka.