Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov
POD ŽVAHOVEM 463/21b, 152 00 Praha 5

Akce

Diskuse o budoucnosti školy Pod Žvahovem potvrdila zájem o devítiletku

Za účasti zástupců MČ Praha 5 (jmenovitě radní Vít Šolle, Martin Damašek, Radomír Palovský, Jan Trojánek, Tomáš Homola a zastupitel Josef Cuhra) se ve středu 10. ledna 2018 uskutečnila panelová diskuse na téma budoucnost a rozvoj školy Pod Žvahovem. Více než 60 rodičů současných žáků přišlo podpořit ideu osamostatnění školy a současně otevření 2. stupně tak, aby škola mohla do budoucna nabídnout všech 9 tříd. Přítomní zastupitelé jednomyslně potvrdili zájem MČ Praha 5 jako zřizovatele na vzniku samostatné devítileté základní školy a přislíbili bezodkladně zahájit kroky vedoucí k odloučení detašovaného pracoviště od ZŠ Kořenského. Zatímco současná ředitelka školy Libuše Daňhelková stála u znovuotevření školy Pod Žvahovem, představil její zástupce pro Žvahov Jan Horkel svoji vizi rozvoje školy, která se od vzdělávacího programu ZŠ Kořenského - už vzhledem k poloze a zaměření školy - odlišuje (více jazyků, environmentální prvky i výjezdy a sportovní akce). Školní vzdělávací program je zásadní dokument pro to, aby mohl být zahájen proces osamostatnění školy pro školní rok 2019/2020. A jak oba zdůraznili, je důležité, aby byl sepsán do konce června 2018. Držíme jim (i sobě) palce!

>>> Soutěž: Místo, které mám rád

Na vánočních dílnách byla slavnostně představena a předána knížka Putování po místech která máme rádi. Je to výsledek jarní soutěže. Bohužel se na nás trochu vyřádil tiskařský šotek - zjistili jsme, že došlo k několika chybám v popisech obrázků, některé vypadly úplně. Je nám to líto a omlouváme se autorům obrázků za chyby. Náprava je na světě - nové opravené výtisky děti dostanou, dokument si navíc můžete stáhnout zde:

Aktuality

Napsali o nás v Pětce

V lednovém čísle časopisu Pětka najdete článek (nejen) o vánočních dílnách, které se mimo jiné i za podpory Spolku rodičů uskutečnily dne 12. prosince 2017 ve škole Pod Žvahovem. Je to zároveň i malá rekapitulace toho, co se od znovuotevření základní školy na Žvahově podařilo a jaký má škola potenciál do budoucna. Čtěte s námi!

Fotogalerie
Archiv z našich akcí

Fotografie z akcí, které Spolek pořádá nebo na jejichž pořádání se podílí, naleznete na facebookových stránkách Spolku. Nově si můžete prohlédnout album fotografií z vánočních dílen ze dne 12. prosince 2017, na jejichž pořádání se Spolek podílel.

V úterý 19. prosince se v kostele na Zlíchově uskutečnil vánoční koncert žáků žvahovské pobočky ZUŠ Music Art, video záznam z koncertu si můžete prohlédnout zde.