Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov
POD ŽVAHOVEM 463/21b, 152 00 Praha 5

Informace

Akce Ukliďme Česko: Závěrečná zpráva

Základní škola Pod Žvahovem má jedinečné okolí. Budova je umístěna na velkém pozemku se zelení a hřištěm. Ze dvou stran obklopuje školu les, v bezprostřední blízkosti se nachází přírodní památka - lom Pod školou, vyhlášená již v roce 1988 jako zvláště chráněné území. V lesích i v rokli v okolí školy se vyskytují skládky, které značně omezují využití území pro venkovní výukové a sportovní programy. 

Dne 6. dubna 2019 se Spolek rodičů, sousedé a skauti z Hlubočep a ze 138. oddílu zapojili do akce Ukliďme Česko. Společně vyčistili hřiště nad ulicí Pod Žvahovem, rokli Pod školou a část lesa na východní straně školy. Byly lokalizovány celkem 4 velké skládky. Dvě z nich se podařilo zcela vyčistit, čímž byla vyčerpána kapacita kontejneru i síly účastníků. Zbylé 2 skládky jsou takového rozsahu, že bude nutné zapojit profesionální úklidovou službu. Velký dík patří i dětem a vychovatelkám ze školní družiny ze ZŠ Pod Žvahovem, které se vlastními silami do akce rovněž zapojily! Jejich zásluhou - ještě před avizovaným termínem - proběhl úklid v areálu školy a v okolí plotů.

Odhadem bylo odstraněno 2000 kg odpadu. Velkoobjemový kontejner byl zcela zaplněn.    

Aktuality

V září se potkáme na Restartu

V září 2019 si připomeneme 5. výročí znovuotevření ZŠ Pod Žvahovem. Srdečně Vás zveme na tuto již tradiční akci, kterou pořádá Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov. Tentokráte se sejdeme přímo v areálu školy a čeká nás a především naše děti bohatý program. Užijte si krásné léto, v pátek 13. září 2019 se od 16 hodin těšíme na viděnou! 

Stanovisko Spolku rodičů k aktuálnímu dění 

v ZŠ Pod Žvahovem

Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov se svým vyjádřením plně staví za vedení školy a zřizovatele MČ Praha 5, jejichž úsilím je zjednat nápravu a zajistit ZŠ normální provoz. Klíčovou informací je pro nás podpora zřizovatele nejenom v otázce blížícího se zápisu - počítá se jak s přípravnou třídou, tak s možností otevřít dvě první třídy. Navíc zástupci radnice během setkání s občany a vedením školy dne 15. ledna 2019 jednoznačně potvrdili, že se se základní školou počítá jako s devítiletkou.

Cílem Spolku rodičů je napomáhat zdárnému rozvoji školy. Nechceme nikam nevedoucími diskusemi narušovat a nijak ohrožovat chod instituce, jejímž úkolem je především vzdělávání našich dětí. Směrodatné je rozhodnutí obvodního soudu, který v prosinci 2018 potvrdil platnost výpovědi pro TCP z objektu Pod Žvahovem a zrušení předběžného opatření.

Novinky z knihovny

Rozšíření otevírací doby

Od prosince 2018 má školní spolková knihovna otevřeno nejenom v úterý, ale nově také v pátek 12.30 - 13.30. Poděkování patří především naší knihovnici Lucce Matejkové! Díky ní se knihovna zpřístupnila i celé řadě dalších žáků, kteří ji v úterý - vzhledem ke svému rozvrhu - nestíhali navštěvovat.

Otevřený Facebook

Buďte stále s námi

Víte, že nepotřebujete mít ani vlastní účet na Facebooku, abyste mohli sledovat naše stránky? Nejvíce informací sdílíme právě tam, FB je naším nejrychlejším informačním médiem. Navíc: Pokud si uložíte odkaz na facebookové stránky Spolku na lištu Vašeho prohlížeče, budete mít aktuální informace vždy po ruce.

Rovněž fotografie z akcí, které Spolek pořádá nebo na jejichž pořádání se podílí, naleznete na našich facebookových stránkách. A stačí pouze jediné kliknutí na ikonu "f".