Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov
POD ŽVAHOVEM 463/21b, 152 00 Praha 5

Informace

Spolek má od listopadu 2018 nového předsedu

Poté, co v září 2018 oznámila dosavadní předsedkyně Eva Šíchová, že po svém dvouletém funkčním období již nechce znovu kandidovat na post předsedy Spolku, proběhla volba nového předsedy. Valnou většinou všech členů Spolku byl zvolen Peter Bédi, který se funkce ujal dne 1. listopadu 2018. Evě Šíchové moc děkujeme za všechny prožité strasti i slasti, věříme, že nám zachová přízeň i nadále a Petrovi Bédi přejeme v nové funkci mnoho zdaru a sil!

Aktuality

Vánoční dílny v ZŠ Pod Žvahovem

Ve středu 28. listopadu Vás od 16 hodin zveme na 4. ročník vánočních dílen ve škole Pod Žvahovem. A co nás letos během společného setkání a vyrábění dětí a rodičů čeká? Budeme vyrábět vánoční svícny, zdobit Zeď přání nebo třeba vyrábět a zdobit vánoční betlémy pro dům seniorů. Odpoledne zakončíme v 18.30 rozsvícením vánočního stromečku a zpíváním koled pod taktovkou Pavlíny Chlupáčové a dětí ze sboru ZUŠ Music Art. 


Fotogalerie

Archiv z našich akcí

Fotografie z akcí, které Spolek pořádá nebo na jejichž pořádání se podílí, naleznete na facebookových stránkách Spolku


>>> Vyhlášení výsledků 3. ročníku výtvarné soutěže:

       Škola je místo, které chci mít rád

První akcí roku 2018 byla tradiční výtvarná soutěž. Letošní téma znělo: Škola je místo, které chci mít rád. V květnu proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže: Zúčastnilo se jí přes 50 žáků a také 5 dospělých, což je naprosto úžasné. 

Nápady na "vylepšení" školy budou vystaveny na chodbách školy, aby si je všichni mohli prohlédnout. S vedením školy vybereme některé nápady pro realizaci. Ta proběhne díky grantu MČ Praha 5, který náš spolek získal pro letošní rok. Děkujeme všem za účast!!!!

Podrobněji se o soutěži konané v naší škole i o dalších novinkách ze Žvahova dočtete na stránkách červencového čísla časopisu Pětka.