Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov

POD ŽVAHOVEM 463/21b, 152 00 Praha 5

Jarní soutěž 2021 vyhlášena!

Zahájili jsme již 6. ročník jarní výtvarné soutěže

Tématem letošního ročníku jsou příběhy, které - aniž si to možná uvědomujeme - jsou všude kolem nás, i v našem bezprostředním okolí. Vydejme se společně s našimi dětmi hledat zajímavá místa a pokusme se (znovu) najít jejich příběhy. Hlubočepy, Žvahov či Zlíchov jsou plné takových zákoutí. A't už Vaše děti nějaký příběh znají nebo si ho samy vymyslí - těšíme se, až se s námi o ně podělíte.

Letos jsme formát soutěže nově rozšířili také o kategorii literární. Termín pro odevzdání prací Vašich dětí je 16. červen 2021. Nejlepší práce budou jako každý rok odměněny!

Žvahov (opět) patří pouze devítiletce

TCP OFICIÁLNĚ OZNÁMILO MÍSTO SVÉHO NOVÉHO SÍDLA, KTERÉ OTEVŘE DNE 1. 8. 2021, ČÍMŽ STVRDILO SVŮJ ODCHOD Z AREÁLU ŽVAHOVA

S velkou radostí vám chceme oznámit, že TCP opouští areál Žvahova a přesune se do Modřan, do areálu branického pivovaru. Tímto krokem odblokovali letitý spor o další rozvoj základního vzdělávání v Hlubočepech. I když se tak nestalo dobrovolně, ale na základě prohraného soudního sporu, který TCP vedlo s MČ Praha 5 o platnost vypovězení nájemní smlouvy. Budova na Žvahově se tak může plně rozvíjet a sloužit účelu, ke kterému byla postavena, tedy vzdělávání žáků prvního a druhého stupně.

Jak uvádí TCP na svých webových stránkách, prvního srpna otevře v Braníku Dům tanečního umění: https://www.tanecnicentrum.cz/.../partner%C5%AFm-21-03-27...

Za ta léta vleklého sporu a protahování protiprávního užívání areálu Žvahova patří velké poděkování všem, kteří podporovali vizi vesnické školy uprostřed Prahy, která vzešla z iniciativy rodičů za velké podpory místních zastupitelů. Tady a teď je na místě poděkovat také adresně a to zejména zastupitelům MČ Praha 5 Josefu Cuhrovi a Mgr. Vítovi Šollemu, který z pozice radního pro školství věřil naší vizi a potřebě obnovy školy. V krušných začátcích nás dále silně podporoval Martin Damašek a v neposlední řadě děkujeme za všechno úsilí a spolupráci paní starostce Renáta Zajíčková, starostce Pětky. Poděkování patří také paní ředitelce Libuše Daňhelková, která se školy ujala na začátku, tj. v roce 2014, a vytvořila podmínky pro detašované pracoviště Na Žvahově.

Nicméně to vše by se nepovedlo, kdybyste vy rodiče neochvějně nevěřili, že škola v Hlubočepech má smysl a neváhali opakovaně deklarovat váš zájem a chuť spolubudovat komunitní ráz naší unikátní základky. Z řad rodičů a sousedů se rekrutovali učitelé, vychovatelé, vedoucí kroužků a další zaměstnanci školy. Není náhoda, že o školu je dnes zájem na hraně její kapacity. Je to také vaše dílo a neméně výsledek řízení a rozvoje školy pod taktovkou Jana Horkela.

Zvláštní poděkování patří Hance Dohnalové a Jakubovi Velebovi, kteří strávili na tomto projektu bezpočet hodin. Kde jsou ty časy, kdy jsme po nocích dávali za stěrače aut letáčky o nové škole tam, kde byla za oknem dětská autosedačka:) Za spolek rodičů se těšíme na další spolupráci s vedením školy a hlavně na další nové žáky, kteří mohou od září nastoupit do školy.

PS: TCP přejeme vše dobré v nových prostorách.

Peter Bédi, předseda spolku

Oznámení výsledků volby do Rady Spolku

Na základě výsledků voleb, které proběhly v období 5. – 12. března 2021 formou hlasování per rollam, bychom Vám rádi oznámili, že pro následující dvouleté období jste jako své zástupce do Rady Spolku potvrdili tyto členy:
- Peter Bédi (předseda Spolku)
- Helena Cuhrová (zástupce předsedy)
- Veronika Nováková (pokladní)
Děkujeme za Vaši účast a zvoleným přejeme hodně sil do dalšího období při vedení spolku.

Ve školním roce 2021/22 otevře ZŠ Pod Žvahovem opět dvě první třídy

Rádi bychom Vás informovali o závěrech telefonického rozhovoru zástupců rodičů (Hana Dohnalová a Jakub Veleba) ve školské radě ZŠ Pod Žvahovem s paní starostkou Renátou Zajíčkou dne 20. 10. 2020. Paní starostka v něm ubezpečila, že:


1/ pokud bude dostatek spádových dětí, od září 2021 budou na ZŠ Pod Žvahovem otevřeny 2 první třídy v jednom ročníku; 

2/ v souladu s rozsudkem soudu budou učiněny všechny potřebné kroky k vystěhování TCP z budovy ZŠ Pod Žvahovem. Termín soudem byl stanovem na 15. 7. 2021;

3/ od září 2021 bude budova žvahovské školy využívána výhradně ZŠ Pod Žvahovem.

Závěrem bychom rádi požádali všechny zúčastněné o šíření této dobré zprávy. Informovali jsme paní Bohuslavovou, ředitelku MŠ Hlubočepy, a požádali jsme také pana Horkela, ředitele ZŠ Pod Žvahovem, aby využili svých možností a předali tuto zprávu rodičům žáků svých škol.

Otevřený Facebook

Buďte stále s námi

Víte, že nepotřebujete mít ani vlastní účet na Facebooku, abyste mohli sledovat naše stránky? Nejvíce informací sdílíme právě tam, FB je naším nejrychlejším informačním médiem. Navíc: Pokud si uložíte odkaz na facebookové stránky Spolku na lištu Vašeho prohlížeče, budete mít aktuální informace vždy po ruce.

Rovněž fotografie z akcí, které Spolek pořádá nebo na jejichž pořádání se podílí, naleznete na našich facebookových stránkách. A stačí pouze jediné kliknutí na ikonu "f".