Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov
POD ŽVAHOVEM 463/21b, 152 00 Praha 5

Informace

Akce Ukliďme Česko: Závěrečná zpráva

Základní škola Pod Žvahovem má jedinečné okolí. Budova je umístěna na velkém pozemku se zelení a hřištěm. Ze dvou stran obklopuje školu les, v bezprostřední blízkosti se nachází přírodní památka - lom Pod školou, vyhlášená již v roce 1988 jako zvláště chráněné území. V lesích i v rokli v okolí školy se vyskytují skládky, které značně omezují využití území pro venkovní výukové a sportovní programy. 

Dne 6. dubna 2019 se Spolek rodičů, sousedé a skauti z Hlubočep a ze 138. oddílu zapojili do akce Ukliďme Česko. Společně vyčistili hřiště nad ulicí Pod Žvahovem, rokli Pod školou a část lesa na východní straně školy. Byly lokalizovány celkem 4 velké skládky. Dvě z nich se podařilo zcela vyčistit, čímž byla vyčerpána kapacita kontejneru i síly účastníků. Zbylé 2 skládky jsou takového rozsahu, že bude nutné zapojit profesionální úklidovou službu. Velký dík patří i dětem a vychovatelkám ze školní družiny ze ZŠ Pod Žvahovem, které se vlastními silami do akce rovněž zapojily! Jejich zásluhou - ještě před avizovaným termínem - proběhl úklid v areálu školy a v okolí plotů.

Odhadem bylo odstraněno 2000 kg odpadu. Velkoobjemový kontejner byl zcela zaplněn.    

Aktuality

Odstartoval 4. ročník výtvarné soutěže!

Tématem letošní celoškolní výtvarné soutěže je "Město očima dětí". Úkolem dětí je namalovat nebo nakreslit místo, které je jejich oblíbené nebo ho vnímají jako zajímavé a nechtějí, aby zmizelo z mapy Hlubočep, Žvahova či Zlíchova :-) 

Děti mohou malovat až do 6. června 2019, kdy je uzávěrka soutěže. Těšíme se na všechny obrázky!


Analýza SWOT

Pro rodiče a žáky základních škol

MČ Praha 5 se v rámci analýzy SWOT, která slouží především plánování dalšího rozvoje škol, obrátila i na rodiče a žáky ZŠ Pod Žvahovem.

Pokud se do hodnocení škol chcete zapojiti i Vy, můžete využít následující odkaz, kde najdete dotazník. Smyslem je zapojit nejenom dospělé, ale i žáky základních škol.

Stanovisko Spolku rodičů k aktuálnímu dění 

v ZŠ Pod Žvahovem

Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov se svým vyjádřením plně staví za vedení školy a zřizovatele MČ Praha 5, jejichž úsilím je zjednat nápravu a zajistit ZŠ normální provoz. Klíčovou informací je pro nás podpora zřizovatele nejenom v otázce blížícího se zápisu - počítá se jak s přípravnou třídou, tak s možností otevřít dvě první třídy. Navíc zástupci radnice během setkání s občany a vedením školy dne 15. ledna 2019 jednoznačně potvrdili, že se se základní školou počítá jako s devítiletkou.

Cílem Spolku rodičů je napomáhat zdárnému rozvoji školy. Nechceme nikam nevedoucími diskusemi narušovat a nijak ohrožovat chod instituce, jejímž úkolem je především vzdělávání našich dětí. Směrodatné je rozhodnutí obvodního soudu, který v prosinci 2018 potvrdil platnost výpovědi pro TCP z objektu Pod Žvahovem a zrušení předběžného opatření.

Novinky z knihovny

Rozšíření otevírací doby

Od prosince 2018 má školní spolková knihovna otevřeno nejenom v úterý, ale nově také v pátek 12.30 - 13.30. Poděkování patří především naší knihovnici Lucce Matejkové! Díky ní se knihovna zpřístupnila i celé řadě dalších žáků, kteří ji v úterý - vzhledem ke svému rozvrhu - nestíhali navštěvovat.

Otevřený Facebook

Buďte stále s námi

Víte, že nepotřebujete mít ani vlastní účet na Facebooku, abyste mohli sledovat naše stránky? Nejvíce informací sdílíme právě tam, FB je naším nejrychlejším informačním médiem. Navíc: Pokud si uložíte odkaz na facebookové stránky Spolku na lištu Vašeho prohlížeče, budete mít aktuální informace vždy po ruce.

Rovněž fotografie z akcí, které Spolek pořádá nebo na jejichž pořádání se podílí, naleznete na našich facebookových stránkách. A stačí pouze jediné kliknutí na ikonu "f".