Náš tým

NA ROZVOJI ŠKOLY NÁM ZÁLEŽÍ

Peter Bédi

Předseda Spolku

Mým úkolem je koordinovat stávající činnost Spolku a vyhledávat nové příležitosti a projekty, které přinesou další kvalitu do školy. Oslovuji a hledám nové aktivní členy Spolky, kteří budou realizovat naše projekty. Komunikuji se školou, rodiči a úřady. Mým dalším úkolem je rovněž zajišťování finančních prostředků pro činnost Spolku. V neposlední řadě se podílím v těsné spolupráci se školou na koordinaci všech potřebných kroků směřujících k naplnění vize plnohodnotného devítiletého vzdělávání, čili druhého stupně základní školy. 

Helena Cuhrová

Místopředsedkyně Spolku

Jsem třídní učitelka 1.C a podílím se především na koordinaci akcí pořádaných Spolkem se školou. Zároveň sama ráda vymýšlím projekty pro děti, s jejichž realizací Spolek - finančně i organizačně - pomáhá.

Veronika Nováková

Pokladník Spolku

Školu ZŠ Pod Žvahovem navštěvují všechny tři mé děti. Již několik let jsem autorkou výročních zpráv spolku a nově se starám také o finance a hospodaření spolku na transparentním účtu.

Helena Velebová

Účetní Spolku

Vyznám se v účetnictví a proto jsem reagovala pozitivně, když mě Spolek oslovil s prosbou o spolupráci v této oblasti. Každý rok zpracovávám účetní závěrku Spolku.

Barbora Šimové

Garant knihovny

Mám dva syny a čtení je naším společným koníčkem. Aby bylo malých čtenářů ještě více, rozhodla jsem se pomoct se založením knihovny Spolku, která je umístěna ve škole Pod Žvahovem. A tak jsem se stala garantem pro fungování spolkové knihovny.

Simona Švingrová

Administrátor

Jsem zakládající členkou Spolku. Podílím se na tvorbě dokumentů týkajících se jeho vzniku a činnosti (Stanovy, výroční zprávy, nástěnka, webové stránky). Jsem autorkou řady článků o aktivitách a projektech Spolku, které byly publikovány v Pětce, měsíčníku Prahy 5. 

Martina Wildtová

Marketing & event manager

Myslím si, že je důležité, aby se do činnosti spolku zapojili všichni rodiče a každý tak přispěl svou troškou k fungování školy a celkové pohodové atmosféře. Starám se o nástěnku, a to jak tu fyzickou ve škole, tak tu digitální na Facebooku. Před Vánocemi organizuji také vánoční dílny. 

Eva Šíchová

Event manager 

Byla jsem prvním předsedou Spolku, od 1. listopadu 2018 jsem svoji funkci předala Petru Bédi. Patřím k zakládajícím členům Spolku a prvním organizátorům spolkových akcí (restart, vánoční dílny). Spolková činnost zůstává mojí srdeční záležitostí a pomoc při organizaci společných  setkávání je volba přesně pro mě. Těším se na Vás!

Milena Lisá

Garant Žvahovské akademie

Příběh Žvahovské akademie: Mám ve škole dva syny. Výchova dětí může někdy přinést nečekané zvraty nebo komplikace. Společné sdílení zkušeností nebo vzdělávání nemůže uškodit.

Zuzana Martincová

Garant pro Restart

Většinu rodičů ze Spolku jsem osobně dobře znala, a tak mi přišlo přirozené zapojit se do příprav akce Restart, když mě o to požádali. Syn na žvahovskou školu chodí a dcera půjde brzy také, proto je rozvoj tohoto místa pro mě velmi důležitý. Místní komunita je úžasná a mám radost, že jsem její součástí. Spolek stojí na aktivních rodičích a proto také já ráda přidám ruku k dílu.