Náš tým
NA ROZVOJI ŠKOLY NÁM ZÁLEŽÍ

Peter Bédi

Předseda Spolku

Mým úkolem je koordinovat stávající činnost Spolku a vyhledávat nové příležitosti a projekty, které přinesou další kvalitu do školy. Oslovuji a hledám nové aktivní členy Spolky, kteří budou realizovat naše projekty. Komunikuji se školou, rodiči a úřady. Mým dalším úkolem je rovněž zajišťování finančních prostředků pro činnost Spolku. V neposlední řadě se podílím v těsné spolupráci se školou na koordinaci všech potřebných kroků směřujících k naplnění vize plnohodnotného devítiletého vzdělávání, čili druhého stupně základní školy. 

Helena Cuhrová

Místopředsedkyně Spolku

Jsem třídní učitelka 1.C a podílím se především na koordinaci akcí pořádaných Spolkem se školou. Zároveň sama ráda vymýšlím projekty pro děti, s jejichž realizací Spolek - finančně i organizačně - pomáhá.

Kateřina Wasylkiwová

Pokladník Spolku

Protože jsem stála u zrodu Spolku, podílím se na spolkových aktivitách od samého počátku. Starám se o jejich finanční stránku a také o hospodaření na transparentním účtu Spolku.

Helena Velebová

Účetní Spolku

Vyznám se v účetnictví a proto jsem reagovala pozitivně, když mě Spolek oslovil s prosbou o spolupráci v této oblasti. Každý rok zpracovávám účetní závěrku Spolku.

Barbora Šimové

Garant knihovny

Mám dva syny a čtení je naším společným koníčkem. Aby bylo malých čtenářů ještě více, rozhodla jsem se pomoct se založením a fungováním knihovny Spolku, která je umístěna ve škole Pod Žvahovem. A také jsem přijala funkci vedoucí knihovny.

Simona Švingrová

Administrátor

Jsem zakládající členkou Spolku. Podílím se na tvorbě dokumentů týkajících se jeho vzniku a činnosti (Stanovy, výroční zprávy, nástěnka, webové stránky). Jsem autorkou řady článků o aktivitách a projektech Spolku, které byly publikovány v Pětce, měsíčníku Prahy 5. 

Martina Wildtová

Marketing & event manager

Myslím si, že je důležité, aby se do činnosti spolku zapojili všichni rodiče a každý tak přispěl svou troškou k fungování školy a celkové pohodové atmosféře. Starám se o nástěnku, a to jak tu fyzickou ve škole, tak tu digitální na Facebooku. Před Vánocemi organizuji také vánoční dílny.